begara süvrasi eyet 26 yeryüzünde bir terıyh yazılıyor el-lehin vehyi gur-en eyetler tecviydsiz yazılıyo

  • 0
  • 0
   ŞEDE TENVİYN TECVİYD ŞİRK’TİR TECVİYD’SİZ VEHY GUR-ENÜ MÜBİYN BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 2️⃣️️6️⃣
   .
   Q اِنْ اَلْلَهَ لَاَ يَسْتَحْـىِ اَنْ يَضْرِبَ مَثَلَاَ مَاَ بَعُوْضَةَ فَمَاَ فَوْقَهَاَ فَاَمَاَ اَلْذِيْنَ اَمَنُوْاَ فَيَعْلَمُوْنَ اَنْهُ اَلْحَقُ مِنْ رَبِهِمْ وَاَمَاَ اَلْذِيْنَ كَفَرُوْاَ فَيَقُوْلُوْنَ مَاَذَاَ اَرَاَدَ اَلْلَهُ بِهَذَاَ مَثَلَاَ يُضِلُ بِهِ كَثِيْرَاَ وَيَهْدِىْ بِهِ كَثِيْرَاَ وَمَاَ يُضِلُ بِهِ اِلَاَ اَلْفَسِقِيْنَ
   .
   İ N E L-LE-HE LE-E YE-S-TE-H-Yİ E N YE-D-RI BE ME-SE-LE-E ME-E BE-U-V DA-TE FE-ME-E FE-V GA-HE-E FE-E ME-E E L-Zİ Y-NE E ME-NÜ-V E FE-YE-A-LE-MÜ-V NE E N-HÜ E L-HA-GU Mİ-N RA-Bİ-Hİ-M VE E ME-E E L-Zİ Y-NE KE-FE-RU V E FE-YE-GU-W LÜ-V NE ME-E ZE E E RA E DE E L-LE-HÜ Bİ-HE-ZE E ME-SE-LE-E YÜ-DI-LÜ Bİ-Hİ KE-Sİ-Y-RA E WE YE-H-Dİ Y Bİ-Hİ KE-Sİ-Y-RA E VE ME-E YÜ-DI-LÜ Bİ-Hİ İ LE-E E L-FE-Sİ-GI-Y-NE.
   .
   İN EL-LEHE LE-E YESTEHYİ EN YEDRIBE MESELE-E ME-E BEUVDATE FE-ME-E FEVGAHE-E FE-EME-E EL-ZİYNE EMENÜW-E FEYEALEMÜVNE ENHÜ EL-HAGU MİN RABİHİM VE EME-E EL-ZİYNE KE-FERUV-E FEYEGUWLÜVNE ME-EZE-E ERAEDE EL-LEHÜ BİHEZE-E MESELE-E YÜDILÜ BİHİ KESİYRAE VE YEHDİY BİHİ KESİYRAE VE ME-E YÜDILÜ BİHİ İLE-E EL-FESİGIYNE.
   .
   Q اِ-نْ-اَ-لْ-لَ-هـَ-لَ-اَ-ىَ-سْ-تَ-حْ-ىِ-اَ-نْ-ىَ-ضْ-رِ-بَ-مَ-ثَ-لَ-اَ-مَ-اَ-بَ-عُ-وْ-ضَ-تَ-فَ-مَ-اَ-فَ-وْ-قَ-هـَ-اَ-فَ-اَ-مَ-اَ-اَ-لْ-ذِ-ىْ-نَ-اَ-مَ-نُ-وْ-اَ-فَ-ىَ-عْ-لَ-مُ-وْ-نَ-اَ-نْ-هـُ-اَ-لْ-حَ-قُ-مِ-نْ-رَ-بِ-هـِ-مْ-وَ-اَ-مَ-اَ-اَ-لْ-ذِ-ىْ-نَ-كَ-فَ-رُ-وْ-اَ-فَ-ىَ-قُ-وْ-لُ-وْ-نَ-مَ-اَ-ذَ-اَ-اَ-رَ-اَ-دَ-اَ-لْ-لَ-هـُ -بِ-هـَ-ذَ-اَ-مَ-ثَ-لَ-اَ-ىُ-ضِ-لُ-بِ-هـِ-كَ-ثِ-ىْ-رَ-اَ-وَ-ىَ-هـْ-دِ-ىْ-بِ-هـِ-كَ-ثِ-ىْ-رَ-اَ-وَ-مَ-اَ-ىُ-ضِ-لُ-بِ-هـِ-اِ-لَ-اَ-اَ-لْ-فَ-سِ-قِ-ىْ-نَ
   .
   İ-N-E-L-LE-HE-LE-E-YE-S-TE-H-Yİ-E-N-YE-D-RI-BE-ME-SE-LE-E-ME-E-BE-U-V-DA-TE-FE-ME-E-FE-V-GA-HE-E-FE-E-ME-E-E-L-Zİ-Y-NE-E-ME-NÜ-V-E-FE-YE-A-LE-MÜ-V-NE-E-N-HÜ-E-L-HA-GU-Mİ-N-RA-Bİ-Hİ-M-WE-E-ME-E-E-L-Zİ-Y-NE-KE-FE-RU-V-E-FE-YE-GU-V-LÜ-V-NE-ME-E-ZE-E-E-RA-E-DE-E-L-LE-HÜ-Bİ-HE-ZE-E-ME-SE-LE-E-YÜ-DI-LÜ-Bİ-Hİ-KE-Sİ-Y-RA-E-VE-YE-H-Dİ-Y-Bİ-Hİ-KE-Sİ-Y-RA-E-VE-ME-E-YÜ-DI-LÜ-Bİ-Hİ-İ-LE-E-E-L-FE-Sİ-GI-Y-NE.
   .
   Q [ ١ اَلْقُرْاَنُ اَلْمُبِيْنُ ٢ سُوْرَةُ اَلْبَقَرَةِ [ ٢ ] ٣ اَلْاَيَةِ [ ٢٦ ] ٤ عَدَدْ اَيَاَ تُهَاَ [ ٢٨٦
   .
   1️⃣EL-GUR-ENÜ EL-MÜBİYNÜ 2️⃣SÜVRA’TÜ EL-BEGARA’Tİ [ 2️⃣ ] 3️⃣EL-EYETİ [ 2️⃣️️6️⃣ ] 4️⃣ADED EYE-ETÜHE-E [ 2️⃣8️⃣6️⃣ ]
   .
   BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 2️⃣️️6️⃣DA EL-LEH SÜBHAENE’HÜ VE TEAELEYİN VEHY ETTİ’Ğİ HARF SAYI’SI 1️⃣5️⃣3️⃣
   .
   İYİ’CE GÖZ’LERİNİZİ AÇIN BAKIN EL-LEHÜ TEAELEY FÜRGAENÜ KERIYM’DEKİ SÜVRA’TÜ EL-BEGARA’Tİ EYET 2️⃣️️6️⃣DA 1️⃣5️⃣3️⃣HARF VEHY ET’Tİ TECVİYD’SİZ TEK TEK VEHIY’DEKİ EYET’LERDEKİ HARF’LERİ OKU’YUNCA 1️⃣5️⃣3️⃣HARFİ OKU’YORUZ SİZLER İSE
   .
   TECVIYD ŞİRKİ İLE GUR-ENÜ AZİYZİ OKU’DUĞUNUZDA RABİ TEAELEYİN VEHYİN’DEKİ EYET’LERDE OLMAYAN KAÇ’TANE HARF ILE-EVE EDİP OKUYOR’SUNUZ
   .
   BU YAP’TIĞINIZ AÇIK’ÇA EL-LEH AZE VE CELE’YE SAVAŞ AÇMAK’TIR AÇIKÇA SİZ HEPİNİZ TECVİYD ŞİRKİ ŞEDE TENVİYN İLE OKU’DUĞUNUZDA KENDİNİZİ RAB İLEH IALE-EN EDEREK TAEĞUVT OLUYOR’SUNUZ
   .
   İYİCE DİGAT EDİP BAKIN İNCELE’YİN TECVİYDİN ŞİRK OLDU’ĞUNU GÖZ’LERİNİZLE GÖRÜP ŞE-EHİD OLUN ÜŞENMEDEN BU YAZDIK’LARIMI OKU’YUN TECVİYD ŞİRKİ İLE OKU’DUĞUNUZ
   .
   ŞEYTAENİN VEHYİ’Nİ KARŞILAŞ’TIRIN GÖRECEK’SİNİZKİ SİZ’LER EL-LEH TEBE-ERAKE VE TEAELEYİN VEHY ETTİ’Ğİ EYET’LERİ DEĞİL TEM TERSİ ASLİNDA OKU’DUĞUNUZ ŞEYTAENİN SİZE VEHY ETTİ’Ğİ EYET’LERDİR YANİ
   .
   SİZİN TECVİYD ŞİRKİ ŞEDE TENVİYN HARAKE’LERİ İLE OKUDU’ĞUNUZUN EL-LEH CELE CELE-ELÜHÜ’NÜN VEHY ET’TİĞİ EYET’LERLE ALAKA’SI YOK’TUR HEPSİ ŞEYTAENİN UYDURMA’SI ŞİRK OLAN VEHIY’LERDİR ASLA VE ASLA KÜRE YUVARLAK OLMA’YAN KESİN’LİKLE VE KESİN’LİKLE DÜZ OLAN
   .
   1️⃣RABİ TEAELEYİN VEHYİ GUR-ENİ AZİYZ’DEKİ EYET’LERİ RENK’Lİ OLARAK OKU’YUN.
   .
   .
   2️⃣EL-LEH AZE VE CELE’NİN VEHYİ GUR-ENİ KERIYM’DEKİ EYET’LERİ RENK’Lİ PDF OLARAK OKU’YUN.
   .
   .
   3️⃣TECVİYDİN ŞİRK OLDU’ĞUNU DİGAT’LİCE OKU’YUN DÜŞÜNÜN.
   .
   .
   ASLA VE ASLA YUVARLAK KÜRE OLMAYAN KESİN’LİKLE VE KESİN’LİKLE DÜZ ️OL️AN YER’YÜZÜNDE 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣SENE İÇİNDE BİR İLK اَلْلَهُ أَكْبَرُ EL-LEHÜ EKBER.
   .
   begara süvrasi eyet 2️⃣️️6️⃣ herkesi uyarıyom tecviyd şirki şede tenviyn ile gur-eni aziyzi okuduğunuzda el-lehin vehyini değil şeytaenin vehyini okumuş oluyorsunuz.
   .
   Q شَيْخْ اِبْرَاَهِيْمْ رَضِىَ اَلْلَهُ عَنْهُ
   .
   Ş🅴🆈🅷 ⓘ🅱️🆁🅰️🅴🅷ⓘ🆈Ⓜ️ 🆁🅰️🅳🅸🆈🅴 🅴🅻❤️🅻🅴🅷Ü 🅰️🅽🅷Ü.
   .
   düz olan yeryüzünde böyle bir video kanalı bulmanız asla mümkün değil’dir bu video kanalın çizgi’si
   .
   1️⃣tecviyd’siz vehy gur-eni kerıym üzere bine-e edilmiş’tir
   .
   2️⃣️️şirk ehli’ni müayen isim isim tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiş’tir ve şirk ehli’ni silsile zincirleme tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiş’tir
   .
   3️⃣asla ve asla yuvarlak küre olmayan kesinlik’le ve kesinlik’le düz olan yeryüzünde 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣sene için’de yaşa’mış olan 9️⃣9️⃣milyar inse-ene asli kefir deyip tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiş’tir ve bu asır’da yaşa’yan 9️⃣milyar inse-ene asli kefir deyip tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiştir
   .
   4️⃣asla ve asla yuvarlak küre olmayan kesin’likle ve kesin’likle düz olan dünye-eda ne 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣sene içinde bir isle-em devleti var olmuş’tur nede bu zeme-enda bu asır’da bir isle-em devleti vardır yeryüzünde bulunan 2️⃣️️1️⃣5️⃣devletin teme-emi şirk küfür devleti’dir isle-em toprağı denilen 6️⃣5️⃣devlet’de şirk küfür devleti’dir ne 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣sene içinde müslim bir haliyfe var olmuştur nede bu zeme-en’da müslim bir haliyfe var’dır
   .
   bizi bu sahıyfe’lerde takip edin beğenin paylaşın herkese tevsiye edin duyurun.
   .
   .
   .
   .

   Public image - 00:00:00

   Not Specified

   Veto is a completely independent social media site that relies on community donations. If you get value from this website, consider making a donation to help cover the monthly costs of this platform.
   £69.53
   £500
   Follow me @veto_social where I'll post stats, updates & activity.