begara süvrasi eyet 25 el-lehin vehyi olan gur-eni tecviydsiz harakelendirilerek yazılıyor bir ilktir

  • 0
  • 0
   ŞEDE TENVİYN TECVİYD ŞİRK’TİR TECVİYD’SİZ VEHY GUR-ENÜ AİYZ BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 2️⃣️️5️⃣
   .
   Q وَبَشِرْ اَلْذِيْنَ اَمَنُوْاَ وَعَمِلُوْاَ اَلْصَلِحَتِ اَنْ لَهُمْ جَنَتِ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَاَ اَلْاَنْهَرُ كُلَمَاَ رُزِقُوْاَ مِنْهَاَ مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقَاَ قَاَلُوْاَ هَذَاَ اَلْذِىْ رُزِقْنَاَ مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْاَ بِهِ مُتَشَبِهَاَ وَلَهُمْ فِيْهَاَ اَزْوَجُ مُطَهَرَةُ وَهُمْ فِيْهَاَ خَلِدُوْنَ
   .
   VE BE-Şİ-R E L-Zİ Y-NE E ME-NÜ-V E WE A-Mİ-LÜ-V E E L-SA-Lİ-HA-Tİ E N LE-HÜ-M CE-NE-Tİ TE-C-RI Y Mİ-N TE-H-Tİ-HE-E E L-E N-HE-RU KÜ-LE-ME-E RU Zİ GU-V E Mİ-N-HE-E Mİ-N SE-ME-RA Tİ RI Z GA-E GA-E LÜ-V E HE-ZE E E L-Zİ Y RU Zİ G-NE-E Mİ-N GA-B-LÜ VE Ü TÜ-V E Bİ-Hİ MÜ-TE-ŞE-Bİ-HE-E VE LE-HÜ-M Fİ-Y-HE-E E Z VE CÜ MÜ-TA-HE-RA TÜ VE HÜ-M Fİ-Y-HE-E HA-Lİ-DÜ V NE.
   .
   VE BEŞİR EL-ZİYNE EMENÜV-E VE AMİLÜV-E EL-SALİHATİ EN LEHÜM CENETİ TECRIY MİN TEHTİHE-E EL-ENHERU KÜLEME-E RUZİGUV-E MİNHE-E MİN SEMERATİ RIZGAE GAELÜV-E HEZE-E EL-ZİY RUZİGNE-E MİN GABLÜ VE ÜTÜV-E BİHİ MÜTEŞEBİHE-E VE LEHÜM FİYHE-E EZVECÜ MÜTAHERATÜ VE HÜM FİYHE-E HALİDÜVNE.
   .
   Q وَ-بَ-شِ-رْ-اَ-لْ-ذِ-ىْ-نَ-اَ-مَ-نُ-وْ-اَ-وَ-عَ-مِ-لُ-وْ-اَ-اَ-لْ-صَ-لِ-حَ-تِ-اَ-نْ-لَ-هـُ-مْ-جَ-نَ-تِ-تَ-جْ-رِ-ىْ-مِ-نْ-تَ-حْ-تِ-هـَ-اَ-اَ-لْ-اَ-نْ-هـَ-رُ-كُ-لَ-مَ-اَ-رُ-زِ-قُ-وْ-اَ-مِ-نْ-هـَ-اَ-مِ-نْ-ثَ-مَ-رَ-تِ-رِ-زْ-قَ-اَ-قَ-اَ-لُ-وْ-اَ-هـَ-ذَ-اَ-اَ-لْ-ذِ-ىْ-رُ-زِ-قْ-نَ-اَ-مِ-نْ-قَ-بْ-لُ-وَ-اُ-تُ-وْ-اَ-بِ-هـِ-مُ-تَ-شَ-بِ-هـَ-اَ-وَ-لَ-هـُ-مْ-فِ-ىْ-هـَ-اَ-اَ-زْ-وَ-جُ-مُ-طَ-هـَ-رَ-تُ-وَ-هـُ-مْ-فِ-ىْ-هـَ-اَ-خَ-لِ-دُ-وْ-نَ
   .
   VE-BE-Şİ-R-E-L-Zİ-Y-NE-E-ME-NÜ-V-E-VE-A-Mİ-LÜ-V-E-E-L-SA-Lİ-HA-Tİ-E-N-LE-HÜ-M-CE-NE-Tİ-TE-C-RI-Y-Mİ-N-TE-H-Tİ-HE-E-E-L-E-N HE-RU-KÜ-LE-ME-E-RU-Zİ-GU-V-E-Mİ-N-HE-E-Mİ-N-SE-ME-RA-Tİ-RI-Z-GA-E-GA-E-LÜ-V-E-HE-ZE-E-E-L-Zİ-Y-RU-Zİ-G-NE-E-Mİ-N-GA-B-LÜ-VE-Ü-TÜ-V-E-Bİ-Hİ-MÜ-TE-ŞE-Bİ-HE-E-VE-LE-HÜ-M-Fİ-Y-HE-E-E-Z-VE-CÜ-MÜ-TA-HE-RA-TÜ-VE-HÜ-M-Fİ-Y-HE-E-HA-Lİ-DÜ-V-NE.
   .
   Q [ ١ اَلْقُرْاَنُ اَلْمُبِيْنُ ٢ سُوْرَةُ اَلْبَقَرَةِ [ ٢ ] ٣ اَلْاَيَةِ [ ٢٥ ] ٤ عَدَدْ اَيَاَ تُهَاَ [ ٢٨٦
   .
   1️⃣EL-GUR-ENÜ EL-MÜBİYNÜ 2️⃣SÜVRA’TÜ EL-BEGARA’Tİ [ 2️⃣ ] 3️⃣EL-EYETİ [ 2️⃣️️5️⃣ ] 4️⃣ADED EYE-ETÜHE-E [ 2️⃣8️⃣6️⃣ ]
   .
   BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 2️⃣️️5️⃣DE EL-LEH SÜBHAENE’HÜ VE TEAELEYİN VEHY ETTİ’Ğİ HARF SAYI’SI 1️⃣3️⃣8️⃣
   .
   İYİ’CE GÖZ’LERİNİZİ AÇIN BAKIN EL-LEHÜ TEAELEY FÜRGAENÜ KERIYM’DEKİ SÜVRA’TÜ EL-BEGARA’Tİ EYET 2️⃣️️5️⃣DE 1️⃣3️⃣8️⃣HARF VEHY ET’Tİ TECVİYD’SİZ TEK TEK VEHIY’DEKİ EYET’LERDEKİ HARF’LERİ OKU’YUNCA 1️⃣3️⃣8️⃣HARFİ OKU’YORUZ SİZLER İSE
   .
   TECVIYD ŞİRKİ İLE GUR-ENÜ AZİYZİ OKU’DUĞUNUZDA RABİ TEAELEYİN VEHYİN’DEKİ EYET’LERDE OLMAYAN KAÇ’TANE HARF ILE-EVE EDİP OKUYOR’SUNUZ
   .
   BU YAP’TIĞINIZ AÇIK’ÇA EL-LEH AZE VE CELE’YE SAVAŞ AÇMAK’TIR AÇIKÇA SİZ HEPİNİZ TECVİYD ŞİRKİ ŞEDE TENVİYN İLE OKU’DUĞUNUZDA KENDİNİZİ RAB İLEH IALE-EN EDEREK TAEĞUVT OLUYOR’SUNUZ
   .
   İYİCE DİGAT EDİP BAKIN İNCELE’YİN TECVİYDİN ŞİRK OLDU’ĞUNU GÖZ’LERİNİZLE GÖRÜP ŞE-EHİD OLUN ÜŞENMEDEN BU YAZDIK’LARIMI OKU’YUN TECVİYD ŞİRKİ İLE OKU’DUĞUNUZ
   .
   ŞEYTAENİN VEHYİ’Nİ KARŞILAŞ’TIRIN GÖRECEK’SİNİZKİ SİZ’LER EL-LEH TEBE-ERAKE VE TEAELEYİN VEHY ETTİ’Ğİ EYET’LERİ DEĞİL TEM TERSİ ASLİNDA OKU’DUĞUNUZ ŞEYTAENİN SİZE VEHY ETTİ’Ğİ EYET’LERDİR YANİ
   .
   SİZİN TECVİYD ŞİRKİ ŞEDE TENVİYN HARAKE’LERİ İLE OKUDU’ĞUNUZUN EL-LEH CELE CELE-ELÜHÜ’NÜN VEHY ET’TİĞİ EYET’LERLE ALAKA’SI YOK’TUR HEPSİ ŞEYTAENİN UYDURMA’SI ŞİRK OLAN VEHIY’LERDİR ASLA VE ASLA KÜRE YUVARLAK OLMA’YAN KESİN’LİKLE VE KESİN’LİKLE DÜZ OLAN
   .
   DÜNYE-E’DAKİ TÜM İNSE-EN’LARI UYARI’YORUM UYANIN SİLKELENİN KENDİ’NİZE GELİN BİR’AN ÖNCE ŞİRKİNİZ’DEN DOLAYI EL-LEH  SÜBHAENE’HÜ VE TEAELEYE TEVBE EDİP HEMEN ŞİMDİ RAB AZE VE CELE’YE İYME-EN EDİN.
   .
   1️⃣RABİ TEAELEYİN VEHYİ GUR-ENİ AZİYZ’DEKİ EYET’LERİ RENK’Lİ OLARAK OKU’YUN.
   .
   .
   2️⃣EL-LEH AZE VE CELE’NİN VEHYİ GUR-ENİ KERIYM’DEKİ EYET’LERİ RENK’Lİ PDF OLARAK OKU’YUN.
   .
   .
   3️⃣TECVİYDİN ŞİRK OLDU’ĞUNU DİGAT’LİCE OKU’YUN DÜŞÜNÜN.
   .
   .
   ASLA VE ASLA YUVARLAK KÜRE OLMAYAN KESİN’LİKLE VE KESİN’LİKLE DÜZ ️OL️AN YER’YÜZÜNDE 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣SENE İÇİNDE BİR İLK اَلْلَهُ أَكْبَرُ EL-LEHÜ EKBER.
   .
   begara süvrasi eyet 2️⃣️️5️⃣ düz olan yeryüzünde bir te-erıyh yazılıyor el-lehin vehyi gur-eni aziyzdeki eyetler harf harf tecviydsiz yazılıyor.
   .
   Q شَيْخْ اِبْرَاَهِيْمْ رَضِىَ اَلْلَهُ عَنْهُ
   .
   Ş🅴🆈🅷 ⓘ🅱️🆁🅰️🅴🅷ⓘ🆈Ⓜ️ 🆁🅰️🅳🅸🆈🅴 🅴🅻❤️🅻🅴🅷Ü 🅰️🅽🅷Ü.
   .
   düz olan yeryüzünde böyle bir video kanalı bulmanız asla mümkün değil’dir bu video kanalın çizgi’si
   .
   1️⃣tecviyd’siz vehy gur-eni kerıym üzere bine-e edilmiş’tir
   .
   2️⃣️️şirk ehli’ni müayen isim isim tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiş’tir ve şirk ehli’ni silsile zincirleme tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiş’tir
   .
   3️⃣asla ve asla yuvarlak küre olmayan kesinlik’le ve kesinlik’le düz olan yeryüzünde 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣sene için’de yaşa’mış olan 9️⃣9️⃣milyar inse-ene asli kefir deyip tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiş’tir ve bu asır’da yaşa’yan 9️⃣milyar inse-ene asli kefir deyip tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiştir
   .
   4️⃣asla ve asla yuvarlak küre olmayan kesin’likle ve kesin’likle düz olan dünye-eda ne 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣sene içinde bir isle-em devleti var olmuş’tur nede bu zeme-enda bu asır’da bir isle-em devleti vardır yeryüzünde bulunan 2️⃣️️1️⃣5️⃣devletin teme-emi şirk küfür devleti’dir isle-em toprağı denilen 6️⃣5️⃣devlet’de şirk küfür devleti’dir ne 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣sene içinde müslim bir haliyfe var olmuştur nede bu zeme-en’da müslim bir haliyfe var’dır
   .
   bizi bu sahıyfe’lerde takip edin beğenin paylaşın herkese tevsiye edin duyurun.
   .
   .
   .
   .

   Public image - 00:00:00

   Not Specified

   Veto is a completely independent social media site that relies on community donations. If you get value from this website, consider making a donation to help cover the monthly costs of this platform.
   £69.53
   £500
   Follow me @veto_social where I'll post stats, updates & activity.