eyetleri tecviydsiz okumak için bu harfleri öğrenin tecviyd şirki olan elifba ile gur-eni okurmayın

  piyasadaki elifbe-eyı okuyarak müşrık olma elifbe-e gur-endaki eyetleri tehrıyf ederek sizlere el-lehin vehy ettiği harfleri okutmuyor eyetleri gerçek olan bu harflerle okuyun asla yuvarlak küre olmayan kesinlikle düz olan yeryüzünde ilk defa yayınlanıyor 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣senedir dünye-enin hiçbir yerinde bu harakelendirilmiş olan harfleri asla göremezsiniz duyamazsınız ilk defa biz yayınlıyoz
  .
  1️⃣Q اَ E اِ İ اُ Ü
  .
  1️⃣Q اَ E
  .
  2️⃣Q اِ İ
  .
  3️⃣Q اُ Ü
  .
  2️⃣Q بَ BE بِ Bİ بُ BÜ
  .
  1️⃣Q بَ BE
  .
  2️⃣Q بِ Bİ
  .
  3️⃣Q بُ BÜ
  .
  3️⃣Q تَ TE تِ Tİ تُ TÜ
  .
  1️⃣Q تَ TE
  .
  2️⃣Q تِ Tİ
  .
  3️⃣Q تُ TÜ
  .
  4️⃣Q ثَ SE ثِ Sİ ثُ SÜ
  .
  1️⃣Q ثَ SE
  .
  2️⃣Q ثِ Sİ
  .
  3️⃣Q ثُ SÜ
  .
  5️⃣Q Cİ جَ CE جُ CÜ
  .
  1️⃣Q Cİ جَ
  .
  2️⃣Q جَ CE
  .
  3️⃣Q جُ CÜ
  .
  6️⃣Q حَ HA حِ HI حُ HU
  .
  1️⃣Q حَ HA
  .
  2️⃣Q حِ HI
  .
  3️⃣Q حُ HU
  .
  7️⃣Q خِ HI خَ HA خُ HU
  .
  1️⃣Q خِ HI
  .
  2️⃣Q خَ HA
  .
  3️⃣Q خُ HU
  .
  8️⃣Q دَ DE دِ Dİ دُ DÜ
  .
  1️⃣Q دَ DE
  .
  2️⃣Q دِ Dİ
  .
  3️⃣Q دُ DÜ
  .
  9️⃣Q ذَ ZE ذِ Zİ ذُ ZÜ
  .
  1️⃣Q ذَ ZE
  .
  2️⃣Q ذِ Zİ
  .
  3️⃣Q ذُ ZÜ
  .
  1️⃣0️⃣Q رَ RA رِ RI رُ RU
  .
  1️⃣Q رَ RA
  .
  2️⃣Q رِ RI
  .
  3️⃣Q رُ RU
  .
  1️⃣1️⃣Q زَ ZE زِ Zİ زُ ZÜ
  .
  1️⃣Q زَ ZE
  .
  2️⃣Q زِ Zİ
  .
  3️⃣Q زُ ZÜ
  .
  1️⃣2️⃣Q سِ Sİ سَ SE سُ SÜ
  .
  1️⃣Q سِ Sİ
  .
  2️⃣Q سَ SE
  .
  3️⃣Q سُ SÜ
  .
  1️⃣3️⃣Q شِ Şİ شَ ŞE شُ ŞÜ
  .
  1️⃣Q شِ Şİ
  .
  2️⃣Q شَ ŞE
  .
  3️⃣Q شُ ŞÜ
  .
  1️⃣4️⃣Q صَ SA صِ SI صُ SU
  .
  1️⃣Q صَ SA
  .
  2️⃣Q صِ SI
  .
  3️⃣Q صُ SU
  .
  1️⃣5️⃣Q ضَ DA ضِ DI ضُ DU
  .
  1️⃣Q ضَ DA
  .
  2️⃣Q ضِ DI
  .
  3️⃣Q ضُ DU
  .
  1️⃣6️⃣Q طِ TI طَ TA طُ TU
  .
  1️⃣Q طِ TI
  .
  2️⃣Q اِطَ TA
  .
  3️⃣Q طُ TU
  .
  1️⃣7️⃣Q ظِ ZI ظَ ZA ظُ ZU
  .
  1️⃣Q ظِ ZI
  .
  2️⃣Q ظَ ZA
  .
  3️⃣Q ظُ ZU
  .
  1️⃣8️⃣Q عَ A عِ I عُ U
  .
  1️⃣Q عَ A
  .
  2️⃣Q عِ I
  .
  3️⃣Q عُ U
  .
  1️⃣9️⃣Q غَ ĞA غِ ĞI غُ ĞU
  .
  1️⃣Q غَ ĞA
  .
  2️⃣Q غِ ĞI
  .
  3️⃣Q غُ ĞU
  .
  2️⃣0️⃣Q فَ FE فِ Fİ فُ FÜ
  .
  1️⃣Q فَ FE
  .
  2️⃣Q فِ Fİ
  .
  3️⃣Q فُ FÜ
  .
  2️⃣1️⃣Q قَ GA قِ GI قِ GI
  .
  1️⃣Q قَ GA
  .
  2️⃣Q قِ GI
  .
  3️⃣Q قِ GI
  .
  2️⃣2️⃣Q كَ KE كِ Kİ كُ KÜ
  .
  1️⃣Q كَ KE
  .
  2️⃣Q كِ Kİ
  .
  3️⃣Q كُ KÜ
  .
  2️⃣3️⃣Q لَ LE لِ Lİ لُ LÜ
  .
  1️⃣Q لَ LE
  .
  2️⃣Q لِ Lİ
  .
  3️⃣Q لُ LÜ
  .
  2️⃣4️⃣Q مِ Mİ مَ ME مُ MÜ
  .
  1️⃣Q مِ Mİ
  .
  2️⃣Q مَ ME
  .
  3️⃣Q مُ MÜ
  .
  2️⃣5️⃣Q نُ NÜ نَ NE نِ Nİ
  .
  1️⃣Q نُ NÜ
  .
  2️⃣Q نَ NE
  .
  3️⃣Q نِ Nİ
  .
  2️⃣6️⃣Q وَ VE وِ Vİ وُ VÜ
  .
  1️⃣Q وَ VE
  .
  2️⃣Q وِ Vİ
  .
  3️⃣Q وُ VÜ
  .
  2️⃣7️⃣Q هـَ HE هـِ Hİ هـُ HÜ
  .
  1️⃣Q هـَ HE
  .
  2️⃣Q هـِ Hİ
  .
  3️⃣Q هـُ HÜ
  .
  2️⃣8️⃣Q لَاَ LE-E لَاِ LE-İ لَاُ LE-Ü
  .
  1️⃣Q لَاَ LE-E
  .
  2️⃣Q لَاِ LE-İ
  .
  3️⃣Q لَاُ LE-Ü
  .
  2️⃣9️⃣Q ىَ YE ىِ Yİ ىُ YÜ
  .
  1️⃣Q ىَ YE
  .
  2️⃣Q ىِ Yİ
  .
  3️⃣Q ىُ YÜ
  .
  1️⃣Q اَ E اِ İ اُ Ü 2️⃣Q بَ BE بِ Bİ بُ BÜ 3️⃣Q تَ TE تِ Tİ تُ TÜ 4️⃣Q ثَ SE ثِ Sİ ثُ SÜ 5️⃣Q Cİ جَ CE جُ CÜ 6️⃣Q حَ HA حِ HI حُ HU 7️⃣Q خِ HI خَ HA خُ HU 8️⃣Q دَ DE دِ Dİ دُ DÜ 9️⃣Q ذَ ZE ذِ Zİ ذُ ZÜ 1️⃣0️⃣Q رَ RA رِ RI رُ RU 1️⃣1️⃣Q زَ ZE زِ Zİ زُ ZÜ 1️⃣2️⃣Q سِ Sİ سَ SE سُ SÜ 1️⃣3️⃣Q شِ Şİ شَ ŞE شُ ŞÜ 1️⃣4️⃣Q صَ SA صِ SI صُ SU 1️⃣5️⃣Q ضَ DA ضِ DI ضُ DU 1️⃣6️⃣Q طِ TI طَ TA طُ TU 1️⃣7️⃣Q ظِ ZI ظَ ZA ظُ ZU 1️⃣8️⃣Q عَ A عِ I عُ U 1️⃣9️⃣Q غَ ĞA غِ ĞI غُ ĞU 2️⃣0️⃣Q فَ FE فِ Fİ فُ FÜ 2️⃣1️⃣Q قَ GA قِ GI قِ GI 2️⃣2️⃣Q كَ KE كِ Kİ كُ KÜ 2️⃣3️⃣Q لَ LE لِ Lİ لُ LÜ 2️⃣4️⃣Q مِ Mİ مَ ME مُ MÜ 2️⃣5️⃣Q نُ NÜ نَ NE نِ Nİ 2️⃣6️⃣Q وَ VE وِ Vİ وُ VÜ 2️⃣7️⃣Q هـَ HE هـِ Hİ هـُ HÜ 2️⃣8️⃣Q لَاَ LE-E لَاِ LE-İ لَاُ LE-Ü 2️⃣9️⃣Q ىَ YE ىِ Yİ ىُ YÜ
  .
  .
  Ş🅴🆈🅷 ⓘ🅱️🆁🅰️🅴🅷ⓘ🆈Ⓜ️
  .
  düz olan yeryüzünde böyle bir video kanalı bulmanız asla mümkün değildir bu video kanalın çizgisi
  .
  1️⃣tecviyd’siz vehy gur-eni kerıym üzere bine-e edilmiş’tir
  .
  2️⃣️️şirk ehli’ni müayen isim isim tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiş’tir ve şirk ehli’ni silsile zincirleme tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiş’tir
  .
  3️⃣asla ve asla yuvarlak küre olmayan kesinlikle ve kesinlikle düz olan yeryüzünde 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣sene içinde yaşamış olan 9️⃣9️⃣milyar inse-ene asli kefir deyip tekfiyr etmek üzere bine-e edilmiştir ve bu asırda yaşayan 9️⃣milyar inse-ene asli kefir deyip tekfiyr etmek üzere bine-e edilmiştir
  .
  bizi bu sahıyfelerde takip edin beğenin paylaşın herkese tevsiye edin duyurun
  .
  .
  .
  .

  Public image - 00:00:00

  Not Specified

  Veto is a completely independent social media site that relies on community donations. If you get value from this website, consider making a donation to help cover the monthly costs of this platform.
  £69.53
  £500
  Follow me @veto_social where I'll post stats, updates & activity.